Политика за отказ от поръчка и възстановяване на сума

Анулиране

Анулиране на поръчка може да се направи до 12 часа, от момента на отправяне на поръчката, но не и след найното потвърждаване и/или обработка от страна на HMReny.

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА.

На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП, купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право на отказ от договор, в четиринадесет /14/ дневен срок, считано от датата на приемане на стоката. Без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 1. Потребителят предварително и недвусмислено да информира HMReny, писмено на следния имейл адрес: contact@hmreny.com, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като се задължава да върне стоката до следния адрес: гр.Казанлк, ул. „Ген. Скобелев“ № 24.
 2. Да предостави банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума, за върнатата стока.
 3. При връщане на отказаната стока, тя трябва да бъде придружена от оригиналния документ за покупка (фатура и касов бон), както и собственоръно и цялостно попълнен от клиента „Формуляр за отказ от online-покупка“, който се намира тук.
 4. Стоката да бъде върната лично от потребителя.
 5. Стоката да не е ползвана, да бъде във вида, в който е получена. Да е в оригиналната си опаковка, в добър търговски вид и пълна окомплектовка. Да не е нарушена целостта на, поставените от HMReny етикети и стикери.
 6. Всички транспортни и други разходи по връщане на стоката са изцяло за сметка на потребителя, до момента на обратното предаване на стоката, рискът от случайно повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
 7. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, HMReny има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 8. В случай, че потребителя се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП и при изпълнение на посочените по-горе условия, HMReny се задължава да му възстанови заплатената сума, за стойността на стоката, по банков път, в срок от 14 дни, след връщането на стоката.

HMReny има право да задържи плащането на сумите в случай на отказ от договора, докато не получи стоките.

Потребител не може да се възползва от правото си на отказ в следните случаи:

 1. При предоставяне на стоки/услуги, за които потребителят е дал предварително съгласие за отказ от правото си на връщане, след изпълнение на договора от страна на HMReny.
 2. При предоставяне на стоки и услуги, изработени по поръчка за потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 3. Връщане на дигитални схеми, продукти и услуги.
 4. И всички останали случаи, валидни съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите.