Схеми

В нашата секция „Схеми“ ще намерите всички наши, авторски схеми.

Голяма част от нашите модели са описани в схеми за изплитане.

Те са написани много подробно, по описателен и разбираем начин. Към схемите са приложени и много снимки, които ще улеснят работата ви още повече.

Консултираме ви и за избора на материали- прежда, куки и други.

Ако срещнете затруднение, с разчитането на дадена схема, можете да отправите запитване, директно към автора ;)

Ако сме пропуснали нещо, питайте смело contact@hmreny.com